Czym jest Msza Święta?

Msza święta

Written by:

Msza Święta jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, pamiątką ustanowienia Najświętszego Sakramentu. To podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament, to wówczas dokonał przemiany swego Ciała i Krwi w Chleb i Wino, obecne podczas każdej Mszy Świętej.

Po co nam jest potrzebna Msza Święta?

Jest to jeden z najważniejszych elementów życia każdego katolika. Podczas tej ceremonii mamy możliwość najpełniej uczestniczyć w ofierze śmierci krzyżowej Jezusa, wręcz poczuć się uczestnikiem tamtych wydarzeń. I od nas zależy co z tego wyniesiemy. Warto przede wszystkim modlić się wówczas w skupieniu, by po prostu spotkać tam Jezusa. On podczas każdej Mszy jest obecny, przychodzi do nas, chce nam pomagać. Niestety nie zawsze udaje nam się na tyle mocno skupić, by Go wtedy zauważyć i poczuć Jego obecność.

Jak często uczestniczyć w Mszy Świętej?

Odpowiedź jest dość banalna, tak często jak tylko możemy. Podczas każdej takiej uroczystości mamy możliwość modlitwy, możliwość rozmowy z Bogiem, rozmowy z Jezusem. On jest tam przecież dla nas, czeka na nas, byśmy mogli przed Nim otworzyć nasze serce i podzielić się z Nim naszymi obawami i wątpliwościami. Nie odrzucajmy tego zaproszenia, nie pozwólmy by coś nas od tego odciągało. Człowiek jest obdarzony rozumem, wolną wolą i może postępować tak jak chce. Jeśli jednak odejdzie w swym postępowaniu daleko od swego Stwórcy, od swego Zbawiciela, może łatwo się zagubić. Dzisiejszy świat pełen jest niebezpieczeństw, pokus i łatwo nam przychodzi uleganie nim. Zbyt łatwo niestety.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *