Co skup złomu robi ze złomem?

Bez kategorii

Written by:

Skup złomu jest przedsiębiorstwem, które nabywa różnego rodzaju metale oraz przetwarza je i odsprzedaje do innych przedsiębiorstw. Działanie skupów złomu jest bardzo ważne, ponieważ pomaga ograniczyć wydobycie i produkcję stopów metali, a także pozwala ograniczyć liczbę śmieci, które wywożone są na wysypiska.

Działanie skupu

Skup złomu miliomet.pl to miejsce, gdzie dokonuje się sprzedaży oraz kupna złomu i metali kolorowych. Najczęściej złom sprzedawany jest na kilogramy po określonej cenie, a następnie klient może go kupić za wyższą cenę. Na wysokości ceny wpływ ma ilość procesów obróbkowych, jakim materiały zostały poddane.

Funkcje skupu złomu

Skup złomu to nie tylko przedsiębiorstwo skupujące odpady. Pełni on funkcję ekologiczną, ponieważ miejsce te skupuje wiele odpadów, które nie zalegają w rowach lub w lasach. W skupach złomu odbywa się selekcja odpadów, która polega na wybraniu tych nadających się i nienadających się do dalszej obróbki.
Skupy złomu umożliwiają w legalny sposób pozbyć się zalegających odpadów i dodatkowo pozwalają na tym zarobić. Każdy skup musi posiadać odpowiednią licencję i zezwolenia, które uprawniają skup złomu do działania.

Co dzieje się z odpadami w skupie?

Skup złomu skupuje odpady, które są segregowane i mogą być poddawane następującym procesom:
* utylizacja – nie wszystkie materiały nadają się do przetworzenia, dlatego są one utylizowane w sposób legalny i w konkretnych warunkach. Takie rozwiązanie pozwala pozbyć się nadmiaru odpadów,
* recykling – wiele z materiałów może zostać wykorzystanych po raz drugi, są nimi, np. puszki lub miedź z przewodów. Odzyskiwanie surowców pozwala zmniejszyć koszty wydobywania nowych złóż oraz zmniejszyć ilość śmieci zalegających na wysypiskach,
* handel – wiele ze złomowisk sprzedaje skupione materiały, aby zostały zutylizowane lub wykorzystane ponownie. Dzięki sprzedaży złomu skupy mogą funkcjonować i generować zyski. Aby móc handlować złomem, skupy muszą posiadać odpowiednie pozwolenia, które udzielane są przez organy administracji rządowej lub terytorialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *